Delivery terms and guarantees

This page is for Swedish citizens

Leveransvillkor

Fri leverans inom Sverige vid köp över 50000 + moms, annars självkostnad för överenskommet fraktsätt

Produktgaranti (gäller endast den ursprungliga köparen)

2 års garanti mot ursprungliga fel förutom rör som garanteras 6 månader.

Notera! vår erfarenhet är att en uppsättning rör håller minst 4 år, (vid användning i genomsnitt 4 timmar per varje dygn) men! det finns alltid en risk för slumpmässiga fel som inträffar tidigare än detta.

Produktgarantin innefattar fria reparationer inklusive frakt inom garanti tiden enligt följande:

Garantier och fraktvillkor enl ovanstående gäller endast vid köp i Sverige och vid fel om produkten skickas från och levereras till en svensk adress.

Reklamationsrätt (enligt EU-lagstiftning)

Regler gällande för Sverige

Hur länge har jag reklamationsrätt för nya och begagnade varor?
Du kan reklamera en ny eller begagnad som du har köpt från ett företag upp till tre år.

Om det är fel på en vara, vem har ansvar för att rätta till felet?
Säljaren är ansvarig för ursprungliga fel.

När måste jag senast meddela säljaren om ett fel?
Du måste reklamera den felaktiga varan hos företaget inom skälig tid efter att du upptäckte felet men det finns ingen specifik sista dag förutom den lagstadgade reklamationstiden på tre år. Du är alltid i rätt tid om du reklamerar varan inom två månader efter det att du upptäckt felet.

Vem måste bevisa ett fel och hur lång tid har jag på mig?
Företaget ansvarar för fel som fanns på varan när du köpte den eller när den levererades till dig ("omvänd bevisbörda"). Efter sex månader är det du som ska bevisa att det är ett ursprungligt fel på varan.